Tài liệu nầy được phiên dịch từ W3C's Web Style Sheets CSS Tips & Tricks. Tài liệu nầy có thể có những phiên dịch sai sót. Quí vị có thể tham khảo với bản chính tiếng Anh ở:
https://www.w3.org/Style/Examples/007/

Bản phiên dịch tiếng Việt:
St. Petersburg Real Estate
St. Pete Beach Condos for Sale
Cabins For Sale In Tennessee

Người phiên dịch:
Manh Nguyen

Cách Trình Bày Trang Web
CSS Giúp đỡ và gợi ý

(This page uses CSS style sheets)

Hình ảnh & phụ đề

Bảng chọn đối tượng (của CSS)

Các bảng mẫu để chọn

Thụt lề đoạn văn bản

Bảng chọn Công-phét-ti

Bỏ thanh cuốn màu (Các bảng mẫu người dùng)

Chẵn/lẻ:

Giao diện tab

Phông chữ

Căn giữa

Bóng

Bóng chữ

Bóng Và Góc Tròn

Một vài thủ thuật và lời khuyên

Một bộ sưu tập các ví dụ CSS và một vài lời khuyên cách sử dụng chúng.

 1. Hình ảnh & phụ đề
 2. Bảng chọn đối tượng (của CSS)
 3. Thụt lề đoạn văn bản
 4. Các bảng mẫu để chọn
 5. Bảng chọn Công-phét-ti
 6. Bỏ thanh cuốn màu (Các bảng mẫu người dùng)
 7. Chẵn/lẻ: tô màu các dòng xen kẽ
 8. Giao diện tab
 9. Biểu đồ so sánh kiểu phông chữ
 10. Căn giữa theo chiều ngang và chiều đứng
 11. Các hộp bóng thả
 12. Bóng chữ
 13. Các hộp tròn góc và bóng mịn

CSS Valid CSS! Valid HTML 4.0!

Bert Bos
Viết ngày 17 tháng Giêng năm 2001;
Mới được thay đổi ngày: 2008/11/04 19:22:32 $ GMT